dijous, 3 de febrer de 2011

Casserres


Casserres
Cargado originalmente por Queralt Vegas
El poble de Casserres, documentat des dels últims segles medievals com a «barri», es va formar a partir d'un llarg carrer que unia el castell amb l'església de l'àngel custodi. Del castell, que probablement era situat al lloc on posteriorment fou construït l'actual ajuntament, no en queda cap resta, però durant els segles medievals (VIII -XIII) fou una gran fortalesa i jugà un paper decisiu en el procés de repoblació i reconquesta del territori.
Aquest carrer o «barri de Casserres» era format per cases unifamiliars entremitgeres, les quals es reformaren durant els s. XVII i XVIII; avui és conegut amb el nom de Carrer Major i Plaça de la Creu, i encara conserva velles cases d'aquests segles i algun element gòtic (p. e. la finestra gòtica de Cal Biel).