dimarts, 8 de maig de 2012

El Pi de les tres Branques

El Pi de les Tres Branques és un símbol de la unitat dels Països Catalans: El Principat de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Tres branques que surten simètricament d'una soca única. És situat al bell mig del pla de Campllong, en el terme de Castellar del Riu, al Berguedà, a pocs quilòmetres de Berga. Jacint Verdaguer el va convertir en símbol dels Països Catalans amb el poema "Lo Pi de les Tres Branques" fent somiar al rei Jaume I, als peus de l'arbre, que seria rei de Principat de Catalunya, València i Mallorca. El propietari de l'arbre el va donar a la Unió Catalanista, i el dia 25 de setembre de 1904 es va celebrar al seu voltant la primera diada nacionalista. Des de principi de segle, la Diada Nacionalista al Pi de les Tres Branques es va celebrar cada any fins el 1924. La Dictadura de Primo de Rivera primer, la Guerra Civil i la Dictadura de Franco, després, en van impedir la celebració. El 1987 el Pi de les Tres Branques, molt deteriorat i assecat pel pas dels anys, va ser declarat arbre monumental per la Generalitat; també es va declarar arbre monumental l'anomenat Pi Jove, que es troba al mateix indret.

Com eix pi meravellós, 
mon regne posà tres branques, 
foren tres regnes en un 
ma corona els coronava. 
Esbrinant somni tan dolç 
lo sol li dóna a la cara 
i esporuguida a ponent 
la mitja lluna s'amaga.