divendres, 6 de gener de 2012

Sant Magí de Cervera

Sant Magí de Cervera by Queralt Vegas
Sant Magí de Cervera, a photo by Queralt Vegas on Flickr.

Descripció tipològica.

La capella de Sant Magí de Cervera és un temple de petites dimensions i força modest pel que fa a la seva concepció. És una senzilla construcció d'una sola nau coberta amb tres trams de volta de canó amb llunetes i amb un cambril a la part posterior de l'altar major, d'acord amb el caràcter devocional del temple i de la imatge, tan venerada pels cerverins.

Com en la majoria d'aquestes obres hi ha un gran predomini del mur, amb les obertures estrictes per a un mínim de ventilació i amb massisses parets laterals. A l'exterior, l'aparell constructiu és força irregular, fet que queda dissimulat a la façana principal mitjançant l'arrebossat. Aquesta façana està culminada per un tester mixtil·lini, amb ondulacions còncaves resseguides per una bordura. Al centre de la cimera hi ha una estructura metàl·lica, a manera d'espadanya, que sosté una campaneta. Un òcul motllurat contribueix, a manera de rosassa, a il·luminar l'espai interior. La portada és senzilla, d'arc rebaixat amb una petita fornícula buida a la part superior.

Notícies històriques.

La modèstia del petit temple de Sant Magí no es correspon amb la immensa devoció que ha generat i genera encara la figura del sant de la Brufaganya.

Segons el llibre de comptes de l'administració de Sant Magí, el 5 de setembre de 1786, els veïns dels carrers anomenats de Sant Domènec i de la Vall (avui de Sant Magí) presentaren instància a l'Ajuntament, demanant-li que els concedís terreny en el pati del portal de la Vall per a edificar-hi la capella de Sant Magí. El 12 de desembre del mateix any, l'Ajuntament accedí a la súplica dels dits veïns i comissionà el regidor Marià Salat perquè intervingués en les obres d'edificació; el 26 de gener de 1787, els expressats veïns acudiren al bisbe de Solsona perquè els concedís permís per edificar i, finalment, el 22 d'abril del mateix any es posa la primera pedra de la capella. Com a testimoni d'aquesta insistència veïnal resta avui, a la llinda de la porta de la capella, la següent inscripció: "Per los devots de aquest barri és edificada (1790)".

locarranquer.blogspot.com/2011/03/racons-de-cervera-lesgl...