divendres, 30 de juliol de 2010

Santa Maria d'Avià


Santa Maria d'Avià
Cargado originalmente por [[ V€g@$ ]]
La parròquia de Santa María d'Avià apareix per primera vegada en l'any 893, en l'acta de consagració del monestir proper de Sant Llorenç prop Bagà, dintre dels limitis del com quedava situada l'església . Avui dia queda supeditada a l'actual parròquia d'Avià, l'església de Sant Martí d'Avià. La construcció actual pot datar-se en el segle XII

Durant la guerra civil va ser utilitzada com magatzem i va quedar molt deteriorada, pel que entre els anys 1970-73 es va procedir a una restauració que ens permet veure-la avui dia amb la seva forma original , eliminant-se la porta en la façana oest oberta durant el segle XVIII i restaurada l' entrada sud original.

DESCRIPCIÓ.

Es tracta d' una petita església d' una sola nau coberta mitjançant volta de canó de tres trams, separats per dos arcs faixons que es recolzen en una pilastres adossades en els murs laterals . La capçalera es conforma amb un absis semicircular de la mateixa altura i ample que la nau central , coberta amb una cúpula de cambra d'esfera.
Exteriorment destaca el mur occidental que sobresurt en altura de la coberta, de la mateixa manera que ocorre amb el mur de tancament oriental de la nau, i en el qual s' alça un campanar d'espadanya amb dos obertures d' arc de mig punt. Sense decoració tant en l' exterior com en l' interior , l'únic element una mica elaborada que es pot observar és la cornisa que corona els murs contra la coberta , formada per una peça longitudinal en angle. Els murs són bastant gruixuts , fins a de 1 metre de gruix, i estan conformats per petites pedres calcàries de color clar disposades regularment. La porta d' entrada se situa en el costat occidental del mur sud, formada per dos senzills arcs de mig punt en degradació donats sobre dues impostes sense decoració. Un total de quatre finestres simples amb arc de mig punt il·luminen l' interior i queden situades dos en el mur sud, una en el mur oest i l'última en el centre de l'absis. Enfront de la porta, en el costat sud de l'església , s'ha col·locat la pila beneitera del segle XII.